Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

1.Γενικά

Η εταιρία Watch Service Hellas, με έδρα στην Αθήνα, Ερμού 18, ΤΚ 10563, Αρ. ΓΕΜΗ 083949702000 και ΑΦΜ 032425924, (αναφερόμενη εφεξής ως «η εταιρία μας», «εμείς» «δικό μας», είναι η μόνη ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής site).

Σας ενημερώνουμε πως μέσω του site μας δεν εκτελείται κανενός είδους εμπορική συναλλαγή και ως εκ τούτου για τη χρήση οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών μας, που παρουσιάζονται μέσω του site μας και προσφέρονται μόνον από το φυσικό μας κατάστημα, οφείλετε να προβείτε σε προηγούμενη τηλεφωνική ή διά ζώσης επικοινωνία με τους υπαλλήλους του φυσικού μας καταστήματος στην έδρα της εταιρίας μας.

Η χρήση του παρόντος site από τον επισκέπτη, εξαρτάται από την προηγούμενη κατανόηση, προσεκτική ανάγνωση και έγκριση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, τις σελίδες και τα γραφικά, τις εικόνες, και όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται στο site. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του site μας. Οι παρόντες όροι δύνανται να αλλάζουν ή να τροποποιούνται κατά καιρούς και γι’ αυτό παρακαλείστε να ελέγχετε το περιεχόμενό τους πριν από την εκάστοτε χρήση του site μας. Η χρήση του site μετά την τροποποίηση του περιεχομένου ορισμένων σελίδων, σημαίνει την άνευ όρων αποδοχή από τον επισκέπτη αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις παρακαλούμε όπως δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του site μας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του site μας αποτελούν την πλήρη και ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ της εταιρίας μας και του επισκέπτη του site και δεσμεύουν μόνο αυτά τα δύο μέρη. Τυχόν τροποποιήσεις επί των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα αποτελούν αντικείμενο της άνω συμφωνίας από τη στιγμή που θα αποτυπώνονται εγγράφως και θα ενσωματώνονται στο παρόν κείμενο και θα ισχύουν από την επόμενη επίσκεψη του επισκέπτη και εφεξής. Η εταιρία μας δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση ή άδεια του επισκέπτη.

Ο επισκέπτης του site υποχρεούται να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αυτός ο δικτυακός τόπος προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και συνεπώς δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, διανεμηθεί, πωληθεί, μεταπωληθεί ή χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Σε περίπτωση τέτοιας ενέργειας, η εταιρία μας δικαιούται να σας απαγορεύσει την πρόσβαση στο site προσωρινά ή μόνιμα καθώς και να διεκδικήσει οποιαδήποτε άλλη ζημία της.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του site μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των, κειμένων, γραφικών, περιγραμμάτων, βίντεο, έργων, εικόνων, διαλόγων, μουσικής, προτεινόμενων υπηρεσιών, των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού δημοσιεύεται σε αυτό το site σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των μενού, ιστοσελίδων, εργαλείων, γραμματοσειρών, προγραμμάτων σχεδίασης της ιστοσελίδας, διαγραμμάτων, μεθόδων, διαδικασιών, λειτουργιών και το λογισμικό που αποτελούν μέρος αυτού του site, καθώς και κάθε τροποποίηση που σχετίζεται με αυτό το συγκεκριμένο περιεχόμενο, αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας μας ή/και των σχετικών δικαιούχων τους και διέπονται και προστατεύονται από το Eλληνικό δίκαιο (Νόμο 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4212/2013 και Ν. 4481/2017 και ισχύει), το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από όλες τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα domain names και τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο site μας, ανήκουν σε αυτόν τον ιστότοπο ή / και σε όλα τα σχετικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας μας η αναπαραγωγή, η τροποποίηση ή αλλοίωση, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο του https://www.watchservicehellas.gr/ και του περιεχομένου του.

Για τη χρήση και εκμετάλλευση δημοσιευμένου στο site μας υλικού που τυχόν ανήκει σε τρίτους, ο επισκέπτης πρέπει να ζητήσει την έγγραφη άδεια των προσώπων που κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα, προκειμένου να αποκτήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης.

3. Εμπορικά σήματα και domain names

Η εταιρία μας είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του διακριτικού τίτλου Watch Service Hellas και του domain name watchservicehellas.gr Όλα τα άλλα σημεία που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαφημίζονται, παρατίθενται ή προωθούνται και δημοσιεύονται στο site, είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών και χρησιμοποιούνται στο site μόνο με σκοπό τη διάκριση, την περιγραφή και τη διαφήμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαφημίζονται, παρατίθενται ή προωθούνται στο https://www.watchservicehellas.gr/

Η εταιρία μας και όλοι οι άλλοι κάτοχοι καταχωρημένων εμπορικών σημάτων έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των εμπορικών σημάτων και διακριτικών τίτλων που τους ανήκουν αντίστοιχα.

Δεν έχετε εξουσιοδότηση, χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρίας μας και οποιουδήποτε άλλου κατόχου των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων και διακριτικών τίτλων που δημοσιεύονται στο site, να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εμπορικά σήματα για να διακρίνετε προϊόντα ή υπηρεσίες.

Οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων και διακριτικών τίτλων απαγορεύεται και θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή όλων των προβλεπόμενων νομικών κυρώσεων. Τέτοια εμπορικά σήματα και οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα που αναρτάται στο https://www.watchservicehellas.gr/ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους από τα διακριτικά γνωρίσματα ή τη φήμη αυτών των εμπορικών σημάτων ή κατά τρόπο που να βλάπτει τη φήμη του ίδιου του σήματος ή του ιδιοκτήτη τους και γενικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς στο https://www.watchservicehellas.gr/ (αποκλειστικά προσωπική και μη εμπορική χρήση).

4. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους τρίτων μερών/Διαφημίσεις

Το site μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν έχουν καμία σχέση με το https://www.watchservicehellas.gr/ ή την εταιρία μας. Η εταιρία μας δεν ελέγχει ή παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή το περιεχόμενό τους. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή / και για τους κανόνες που θεσπίζονται από αυτούς όσον αφορά το προσωπικό σας απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας δεν ευθύνεται για: (i) τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια τέτοιων δικτυακών τόπων ή πηγών, (ii) το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που υπάρχουν ή διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πηγές. Οι υπάρχοντες σύνδεσμοι (links) με τέτοιους ιστότοπους ή πηγές δεν συνεπάγονται καμία υποστήριξη της εταιρίας μας προς τέτοιους ιστότοπους ή πηγές ή το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πηγές. Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι και αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων ή πηγών.

Παρακαλούμε, δώστε προσοχή όταν έχετε πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στο https://www.watchservicehellas.gr/ και διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του site μας δεν ισχύουν για τους ιστότοπους τρίτων.

Το site μας παρέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά για να βοηθήσει τους επισκέπτες του στην αναζήτηση και πλοήγηση στο Διαδίκτυο και να επιτρέψει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Όταν η εταιρία μας παρέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους δεν σημαίνει πως παράλληλα συνιστά στους χρήστες της να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και δεν παρέχει εγγυήσεις για το περιεχόμενό τους ή για τις υπηρεσίες και τα προτεινόμενα προϊόντα που παρέχονται, προωθούνται, διαφημίζονται ή/και πωλούνται από αυτές τις ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο στους χρήστες του Δικτύου.

Επιπλέον το site μας ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της εταιρίας μας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η εταιρία μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή παραβίαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

5. Περιορισμός ευθύνης (disclaimer) σχετικά με το περιεχόμενο του site

Η εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει τη δημοσίευση στο site μας περιεχομένου που περιγράφει ή αναπαριστά καταστάσεις που μπορεί να κριθεί από τον εκάστοτε επισκέπτη του site ότι παραβιάζουν τις πεποιθήσεις και τα δικαιώματά του. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα του site είναι κατάλληλα ή νόμιμα σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας.

H εταιρία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από στο site μας.

Επιπλέον, η εταιρία μας δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι το site θα λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπές και λάθη λόγω της σύνδεσης στο Internet. Σε περίπτωση προβλήματος στη χρήση του site, επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: alwis@watchservicehellas.gr.

Ένας εκπρόσωπός μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει ως προς την πρόσβασή σας στο site, στο μέτρο του δυνατού και εντός ευλόγου χρόνου. Ταυτόχρονα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή ελέγξτε ότι κάθε συσκευή που προορίζεται για σύνδεση στο Internet έχει ενεργοποιηθεί σωστά, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης στο Internet.

Παρόλο που η εταιρία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στο site της, ενδέχεται το internet να μην επιτρέψει τη λειτουργία του https://www.watchservicehellas.gr/ χωρίς διακοπές ή ασυνέχειες λόγω ενημέρωσης του ιστότοπου.

Η εταιρία μας έχει θεσπίσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο site, την ακεραιότητα των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και για την πρόληψη κινδύνων διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/ μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του site και για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Ωστόσο η εταιρία μας δηλώνει ρητά ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων κακόβουλων επιθέσεων ή εφόσον εντοπίσει άλλη μη νόμιμη δραστηριότητα και δικαιούται να λαμβάνει κατά την απόλυτη κρίση της οιαδήποτε μέτρα προστασίας, ελεγχόμενης πρόσβασης ή ακόμα και να διακόπτει την πρόσβαση, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΥΠΟΧΡΕΟΙ (ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΆΛΛΩΣ), ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, (β) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (γ) ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΆΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (δ) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, (ε) ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ Ή ΑΠΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, (στ) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή (ζ) ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ (ΤΥΧΗΡΑ Ή ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ).

6. Ευθύνη Επισκέπτη

Αυτό το κεφάλαιο των όρων χρήσης σας υποχρεώνει να μας προστατεύσετε και να μας αποζημιώσετε από οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες που προκλήθηκαν από εσάς. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την εταιρία μας και τους συνεργάτες της, τους διαδόχους της, της τυχόν θυγατρικές της και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, τους υπαλλήλους της και τους διευθυντές της, καθώς και τους τυχόν διαδόχους αυτών, και όλους εν γένει τους προστηθέντες αυτής, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιές ή κόστη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων και εξόδων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με (i) την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την κακή χρήση οποιασδήποτε από τις παρεχόμενες στο site υπηρεσίες, (ii) την παραβίαση ή φερόμενη ως παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εν συνόλω, ή (iii) οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραβίασης ή της παράνομης κατοχής ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε δικαιώματος της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διακριτικού τίτλου, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού απορρήτου, περιουσιακού δικαιώματος, ιδιωτικού απορρήτου ή άλλου τυχόν ιδιοκτησιακού δικαιώματος.

7. Πολιτική Απορρήτου

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας στο https://www.watchservicehellas.gr/privacy-policy/ η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους χρήσης και σας παρέχει λεπτομέρειες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψη στο site, τα δικαιώματα σας, τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Απορρήτου του site μας, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Η σωστή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ρυθμίζεται από το ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και από τον αντίστοιχο ελληνικό νόμο υπ’ αριθμό 4624/2019 που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άνω Κανονισμού. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των επισκεπτών του site και της εταιρίας μας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς.

9. Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το site μας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή απορία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο site μας, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: alwis@watchservicehellas.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 33 12 057 (εργάσιμες ώρες).